Договір про надання послуг навчання англійської мови

Дата останнього оновлення: 22.05.2023

Цей договір є пропозицією Монстрів своїм учням укласти договір про надання послуг з навчання англійської мови (далі - Договір) на таких умовах:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Монстри зобов’язуються надавати послуги з навчання англійської мови своєму учневі в рамках авторського курсу Монстрів «General English course». Учень зобов’язується оплатити за послуги на умовах, визначених цим Договором.

2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1. Монстри надають учневі послуги на уроках.
2.2. До початку першого уроку Монстри зі своїм учнем узгоджують порядок проведення уроків: або онлайн в мережі Інтернет, або офлайн в узгодженому місці. Учень може навчатися або індивідуально, або в групах, що також Монстри з учнем узгоджують до початку першого уроку.
2.3. Перед початком навчання представник Монстрів електронною поштою та або у месенджерах узгоджує період навчання, графік для учня, чи буде вчитися учень сам, чи в групі і, чи буде він вчитися онлайн, чи офлайн. Якщо учень відповів Монстрам у якомусь із месенджерів, то надалі цей месенджер і використовується як основний канал для зв’язку з учнем.
2.4. Якщо урок за графіком припадає на святковий день, то Монстри його переносять в кінець періоду навчання на інший день за раніше узгодженим графіком.
2.5. Крім самих уроків до вартості послуг входить:
виготовлення роздаткових матеріалів, які Монстри надають учням в паперовому або електронному вигляді. Для кожного учня Монстри самостійно визначають скільки і яких матеріалів потрібно йому надати;
перевірка домашніх завдань та аудіозаписів “хвилинок”, які учні записують в період навчання за узгодженим графіком. Якщо учень не зробив домашнє завдання і не записав чи не відправив “хвилинку”, то він не зможе вимагати зменшити вартість послуг.
2.6. Монстри гарантують, що будуть навчати учня відповідно до методик, які розроблені ними або їх підрядниками. Водночас результат надання послуг залежить від здібностей та зусиль самого учня. Тому Монстри не гарантують безумовне підвищення рівня володіння англійською за результатами надання послуг.
2.7. Монстри можуть залучати будь-яких підрядників до надання послуг і змінювати їх в односторонньому порядку.
2.8. Якщо учень пропустив урок, то це не може бути підставою для перенесення цього уроку чи для продовження періоду навчання, чи для перегляду вартості послуг. Якщо учень пропустив урок, то такий урок вважається проведеним.
2.9. Монстри можуть перенести урок до його початку. У такому випадку Монстри узгодять з учнем іншу дату уроку. Якщо домовитися про іншу дату не вдалося, то Монстри повернуть учню вартість такого непроведеного уроку. Перенесення групового заняття узгоджується з більшістю учнів зі складу групи.
2.10. Якщо будь-який державний орган чи орган місцевого самоврядування прийняли рішення, яке фактично забороняє чи обмежує проведення уроків офлайн, або якщо у зв’язку з військовими діями це небезпечно, то Монстри можуть в односторонньому порядку вирішити проводити уроки онлайн замість офлайну.

3. ОСОБЛИВОСТІ ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ

3.1. Уроки проводяться на онлайн-платформі ZOOM. Посилання на урок учень отримує протягом 1 години до проведення уроку. Посилання на урок у групах закріплено у чаті у Telegram.
3.2. Монстри подбають, щоб у Монстротічера був стабільний інтернет та якісне відео і аудіоз'єднання. Учень зобов’язаний забезпечити у себе стабільний інтернет, якісне відео та аудіоз’єднання на своєму пристрої.
3.3. Учню потрібно приєднатися до онлайн-платформи ZOOM за 5 хвилин до початку уроку, щоб мати час налаштувати аудіо- і відеозв'язок.
3.4. Запізнення учня не є причиною для переривання чи продовження уроку. Тривалість уроку зменшується на час, на який учень запізнився.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Вартість послуг залежить від періоду, коли учень навчається, та формату навчання.
4.2. Під час навчання у групі учню потрібно сплатити за весь період навчання не пізніше ніж за день до першого уроку. За весь оплачений період вартість навчання не змінюється. Після закінчення оплаченого періоду Монстри можуть змінити вартість послуг на наступні періоди, але Монстри повідомлять учня про це додатково.
4.3. Вартість послуг та реквізити для оплати Монстри надішлють учню в рахунку на електронну пошту або у месенджер. Учень також може оплатити послуги Монстрів з використанням платіжних сервісів (Wayforpay та інші) чи скористатися сервісом "Оплата частинами" від МоноБанку.
4.4. Якщо учень відмовляється від навчання або не оплачує послуги своєчасно, то цей Договір вважається припиненим. Якщо до припинення Договору Монстри отримали від учня передоплату, то ці кошти Монстри не повертають, а спрямовуються на компенсацію своїх витрат з підготовки для надання послуг за цим Договором.

5. ПОРЯДОК ПРОДОВЖЕННЯ НАВЧАННЯ В ГРУПАХ

5.1. Учень, який після закінчення періоду навчання в групі хоче продовжувати навчатися повідомляє про це Монстрів і вони повідомляють йому графік на новий період навчання.
5.2. Учень вносить передоплату за подальше навчання у розмірі 1500 гривень. Монстри бронюють місце в групі на наступний період навчання після отримання передоплати.
5.3. Монстри можуть повернути учню передоплату тільки якщо учень вніс передоплату до того, як Монстри надіслали йому наступний графік та період навчання групи. Але якщо Монстри вже повідомили учневі графік і період наступного навчання, то передоплата не повертається.
5.4. Все, що вище описано, Монстри й учні можуть узгоджувати як електронною поштою, так і будь-якими месенджерами, які вони вже використовували під час навчання.
5.5. Вартість наступного періоду навчання може відрізнятись від попереднього. Разом з повідомленням про наступний графік та період навчання Монстри повідомлять учню вартість навчання за вирахуванням розміру передоплати й надсилають реквізити для оплати.
5.6. Учень оплачує вартість наступного періоду навчання, за вирахуванням передоплати, не пізніше ніж за день до першого заняття.
5.7. Після отримання своєчасної оплати навчання з Монстрами продовжують на тих самих умовах, які визначені цим Договором, та відповідно до наступного графіка та періоду які вказані у повідомленні Монстрів.
5.8. Описаний у цьому розділі порядок, застосовується постійно для випадків, коли учень хоче продовжувати навчання в групах.

6. ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ПІД ЧАС ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ

6.1. Учень оплачує перший індивідуальний урок не пізніше 24 годин після узгодження графіку навчання. Якщо учень не оплачує перше заняття або понад 24 годин не погоджує графік, який йому запропонували Монстри, то Монстри можуть скасувати запропонований графік і тоді Монстри і учень починають домовлятися з самого початку про всі умови навчання.
6.2. Якщо після першого уроку учень хоче вчити англійську далі, то він оплачує за наступні п’ять уроків не пізніше ніж за 48 годин до початку першого із цих п’яти уроків.
6.3. Надалі учень сплачує за кожні п’ять або більше наступних уроків. Цю передоплату учень вносить не пізніше ніж за 48 годин до останнього оплаченого уроку. Тобто на рахунку учня завжди повинен бути щонайменше один оплачений урок, аж до припинення цього Договору.
6.4. Монстри можуть змінити вартість навчання. Нова вартість навчання буде діяти після закінчення тих уроків, які вже були оплачені учнем.
6.5. Учень може перенести черговий урок, але для цього діють такі правила:
Про перенесення учень повинен повідомити Монстрам не пізніше, ніж за 24 години до початку уроку телефоном (включно з месенджерами Facebook, Telegram, Viber та іншими) або на електронну адресу Монстрів.
Перенесення уроку можливе виключно у межах двох тижнів з дати запланованого уроку. Переносити урок можна тільки на час, відмінний від звичайного розкладу попередніх уроків. Конкретний час і день на який перенести урок учень узгоджує з Монстротічером. Якщо перенести урок неможливо, то пропущений урок вважається проведеним.
6.6. Якщо учень не попередив про необхідність перенесення уроку або попередив менше ніж за 24 години до початку уроку, то Монстри можуть відмовитись від перенесення уроку і такий урок вважається проведеним.
6.7. Схематично правила перенесення уроків зображені тут.

7. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ, ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір опубліковано на вебсайті Монстрів: engmonsters.in.ua/terms.
7.2. Учень перед проведення оплати за реквізитами, вказаними у рахунку від Монстрів, повинен ознайомитися з тестом цього Договору. Якщо учень провів оплату за наданими йому реквізитами, то він погодився укласти з Монстрами цей Договір на запропонованих йому умовах.
7.3. Дата укладення Договору — дата здійснення учнем першого платежу на рахунок Монстрів.
7.4. Строк дії Договору дорівнює узгодженому строку навчання.
7.5. Учень не може в односторонньому порядку відмовитися від Договору.
7.6. Всі повідомлення, які учень і Монстри направляють електронною поштою та месенджерами Facebook, Instagram, Telegram, Viber та іншими, прирівнюються до письмових.
7.7. Монстри можуть вносити зміни до цього Договору і не повідомляти додатково про це учнів. Нова редакція Договору починає діяти з моменту опублікування її на вебсайті Монстрів.

8. ЗАХИСТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

8.1. Всі роздаткові матеріали та зміст курсу є об’єктом інтелектуальної власності Монстрів і не можуть бути розповсюджені без їх письмової згоди. У випадку порушення цієї заборони учень зобов’язується компенсувати Монстрам всі збитки, заподіяні таким порушенням, включно з упущеною вигодою.
8.2. Інформацію про навчання учня і фото з наших уроків Монстри можуть без додаткового погодження з вами використовувати з рекламною метою.
8.3. Учень надає згоду Монстрам на збір, обробку та зберігання його персональних даних, які він передає Монстрам. Обробка здійснюється будь-яким способом для внутрішніх потреб Монстрів з можливістю передати такі персональні дані третім особам виключно для виконання зобов’язань Монстрів за Договором.

9. ПРЕТЕНЗІЇ

9.1. Всі претензії Монстри приймають на свою електронну адресу.
9.2. Строк розгляду претензій: 30 днів з дня отримання її Монстрами.

10. РЕКВІЗИТИ

Реквізити «Монстрів» (також у цьому Договорі та документах до нього згаданий як «Виконавець») визначаються з рахунку, який отримає учень.
Реквізити «учня» (також у цьому Договорі та документах до нього згаданий як «Замовник») визначаються з квитанції про оплату послуг (навчання) за цим Договором.

English Monsters button background

Досить думати!

Ти нарешті заговориш!